Skim Pembiayaan PEMERKASA NITA

Kongsikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Skim ini merupakan pinjaman perniagaan dari pihak Bank Nasional Berhad khusus bagi usahawan wanita yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Tujuan utama pinjaman adalah untuk memberi modal kerja dan memudahkan pembelian aset kepada para usahawan. BSN Mikro PEMERKASA-NITA ini merupakan inisiatif di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA) dan memperoleh bantuan dan sokongan perniagaan mikro.

 

Syarat-syarat yang mesti ditepati termasuklah:

* Perusahaan mikro (milikan tunggal/perkongsian/Syarikat Sdn Bhd) yang dimiliki oleh usahawan wanita dengan sekurang-kurangnya 51% dimiliki dan dikendalikan oleh para usahawan wanita.

* Warganegara Malaysia.
* Berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
* Bukan merupakan pelanggan sedia ada BSN Micro-i Penjana Tourism Financing (PTF).
* Operasi perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan.

 

Amaun pinjaman :

Sehingga RM50,000 sahaja.

 

Tempoh pinjaman :

Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan.

 

Kadar pinjaman :

Sebanyak 3% setahun.

 

Bagaimanakah cara untuk memohon?

Sila layari laman web rasmi BSN di https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa-nita?lang=ms-MY untuk info lanjut atau
emel sebarang aduan/pertanyaan ke alamat Credit Supervisory Team BSN seperti berikut:

Johor : pemerkasa_bsnjohor@bsn.com.my
Kedah : pemerkasa_bsnkedahperlis@bsn.com.my
Kelantan : pemerkasa_bsnkelantan@bsn.com.my
Melaka : pemerkasa_bsnmelaka@bsn.com.my
Negeri Sembilan : pemerkasa_bsnnegerisembilan@bsn.com.my
Pahang : pemerkasa_bsnpahang@bsn.com.my
Perak : pemerkasa_bsnperak@bsn.com.my
Pulau Pinang : pemerkasa_bsnppinang@bsn.com.my
Sabah : pemerkasa_bsnsabah@bsn.com.my
Sarawak : pemerkasa_bsnsarawak@bsn.com.my
Selangor : pemerkasa_bsnselangor@bsn.com.my
Terengganu : pemerkasa_bsnterengganu@bsn.com.my
W.P. Kuala Lumpur : pemerkasa_bsnkl@bsn.com.my

Pakej PrintPreneur